Hiab Logo

Hiab – Ladekrane

  • Ladekrane bis ca. 37 mt auf UGE im Frontanbau
  • Ladekrane bis ca. 25 mt auf UGE im Heckanbau
  • Ladekrane bis ca. 25 mt auf UHE

 

Hiab Kranaufbau Unimog